Се согласуваш со мене дека е-трговијата е вистинскиот начин да го започнеш својот бизнис? Активирај се во мојот тим!